dseatech
dseatech

 

Loại hình dịch vụ Bảo hiểm Tài Sản

Wed,03Mar2021

Bảo hiểm Tài sản

  • PDF.

ü  Bảo hiểm hỏa hoạn và rủi ro đặc biệt

ü  Bảo hiểm tiền trong két và tiền đang vận chuyển

üBảo hiểm lòng trung thành

ü  Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh

ü  Bảo hiểm trộm cướp

ü  Bảo hiểm nông nghiệp

ü  Bảo hiểm cây công nghiệp

ü  Bảo hiểm vật chất xe ô tô

9.-tai-san