dseatech
dseatech

 

Loại hình dịch vụ Bảo hiểm kỹ thuật

Wed,03Mar2021

Bảo hiểm kỹ thuật

  • PDF.

7.-Thuy-dien

üBảo hiểm kỹ thuật thông tin phát thanh truyền hình

üBảo hiểm thiết bị điện tử

üBảo hiểm thiệt hại máy móc, thiết bị

üBảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp

üCác loại bảo hiểm trong hoạt động khai thác và chế biến Dầu, Khí

üCác loại bảo hiểm trong hoạt động Hàng không

üCác loại hình bảo hiểm của các nhà máy thuỷ điện, nhiệt điện, khí điện