dseatech
dseatech

 

Loại hình dịch vụ Bảo hiểm con người

Wed,03Mar2021

Bảo hiểm con người

ü  Các loại hình bảo hiểm nhân thọ

ü  Bảo hiểm tai nạn hành khách

ü  Bảo hiểm tai nạn con người

ü  Bảo hiểm tai nạn học sinh

ü  Bảo hiểm tai nạn người sử dụng điện

ü  Bảo hiểm sinh mạng cá nhân

ü  Bảo hiểm trợ cấp nằm viện và phẫu thuật

ü  Bảo hiểm chi phí y tế và cứu trợ

ü  Bảo hiểm cho khách du lịch trong nước

ü  Bảo hiểm người nước ngoài du lịch tại Việt nam

ü  Bảo hiểm cho người Việt nam du lịch, công tác ngắn hạn tại nước ngoài

ü  Bảo hiểm tai nạn lái phụ xe và người ngồi trên xe

ü  Bảo hiểm toàn diện học sinh

ü  Bảo hiểm kết hợp con người

ü  Bảo hiểm cho người đình sản.

10.-bao-hiem-suc-khoe