dseatech
dseatech

 

Giới thiệu Tiểu sử Ban lãnh đạo

Wed,03Mar2021

Tiểu sử Ban lãnh đạo

  • PDF.

Với Ban lãnh đạo Công ty là những người có uy tín, trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm làm việc lâu năm trong ngành bảo hiểm, chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành trong công việc kinh doanh của khách hàng để giúp khách hàng đạt được hiệu quả kinh doanh tốt nhất.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

image003NGUYỄN HỮU CHƯƠNG – Chủ tịch

Ngày sinh: 11/09/1958

Quốc tịch: Việt Nam

Học vấn: Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội - chuyên ngành Tiếng Anh

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ:  CỬ NHÂN NGOẠI NGỮ - CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH

Kinh nghiệm công tác:

-          Đã nhiều năm làm việc tại các Bộ, Ban ngành trọng yếu của Chính phủ như Bộ Giáo dục, Bộ Tài chính.

-          Có thời gian học tập và kinh doanh tại nước ngoài.

-          Kinh doanh đa ngành nghề với quy mô lớn, trong nhiều lĩnh vực. Sáng lập và làm chủ nhiều Công ty lớn hoạt động rộng khắp cả trong và ngoài nước.

Quá trình công tác:

-          1981 đến 1983: Công tác tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

-          1983 đến 1989: Công tác tại Vụ chế độ kế toán, Bộ Tài chính

-          1989 đến 1993: Đi CHLB Nga, tự học và mở Công ty kinh doanh

-          1993 đến nay:

+   Thành lập Công ty Cổ phần Đức Minh Quang

+   Phó Chủ tịch – Công ty quản lý quỹ Lộc Việt

+   Chủ tịch HĐQT – Công ty Cổ phần An Lộc

+   Trưởng ban kiểm soát – Công ty Cổ phần Vận tải Bia Sài Gòn

+   Chủ tịch HĐQT – Công ty Cổ phần Môi giới Bảo hiểm Á Đông

TRỊNH MINH PHÚC – Phó Chủ tịch

Ngày sinh: 08/06 /1942

Quốc tịch: Việt Nam

Học vấn: - Tốt nghiệp Kỹ sư hàng hải hệ chính quy Đại Học Giao thông vận tải – năm 1966.

                - Cử nhân Luật 1993

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Nga

Quá trình công tác:

- 1966 đến 1975: Trưởng phòng Kế hoạch, kỹ thuật Công ty vận tải sông biển Hà Nội.

 - 1975 đến 1979: Trợ lý giám đốc Công ty sông biển.

 - 1979 đến 1992: Trưởng phòng bảo hiểm tàu biển Tổng Công ty bảo hiểm Việt Nam.

 - 1992 đến 1995: Phó Giám đốc Bảo Việt Hà Nội.

 - 1995 đến 2002: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex (Pjico).

 - 2003 đến 2004: Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Môi giới bảo hiểm Á Đông

 - Năm 2004: Ông đã được Bộ tư pháp cấp thẻ hành nghề luật sư và hiện là luật sư Đoàn luật sư Hà Nội.

 Từ 1993 đến nay: Ông là trong tài viên trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam.

 Là một trong những chuyên gia hàng đầu của ngành bảo hiểm Việt Nam với trên 30 năm kinh nghiệm trong ngành bảo hiểm.

image004

HOÀNG NAM HÙNG - Ủy viên kiêm cố vấn cấp cao

 Ngày sinh: 18 /09 /1952

 Quốc tịch: Việt Nam

 Học vấn : Cử nhân kinh tế – Trường Đại học Tài chính Kế toán.

 Cử nhân ngoại ngữ - Trường Đại học Ngoại ngữ.

 Học khoá đào tạo bảo hiểm và tái bảo hiểm do Công ty tái bảo hiểm Munich ( Munich Re ) tổ chức năm 1981.

 Trình độ ngoại ngữ : Cử nhân Anh văn

 Kinh nghiệm công tác tại nước ngoài: Đã nhiều năm làm việc với các Công ty bảo hiểm, tái bảo hiểm Quốc tế. Đi Công tác, hội nghị và đàm phán ở nhiều nước trên thế giới về Công tác bảo hiểm và Tái bảo hiểm.

 Quá trình công tác:

 - 1975 đến 1988:  Trưởng phòng tái bảo hiểm – Tổng Công ty Bảo hiểm ViệtNam

 - 1989 đến 1993: Trưởng phòng bảo hiểm các dự án có vốn đầu tư của nước ngoài

 - 1994 đến 2004:  Tổng giám đốc Công ty Liên doanh Môi giới Bảo hiểm Aon - Inchinbrok.

 - 2005 đến nay:    Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Môi giới Bảo hiểm Á Đông.

 Có rất nhiều kinh nghiệm trong đàm phán bảo hiểm, đòi bồi thường. Thông thạo nhiều luật và công ước quốc tế.

image005NGUYỄN ANH DŨNG – Uỷ Viên

 Ngày sinh: 25/10/1970

 Quốc tịch:  Việt Nam

 Học vấn: Tiến sĩ kinh tế

 Trình độ ngoại ngữ: Tiếng anh

 Kinh nghiệm công tác:

 - Tham gia nghiên cứu mô hình tập đoàn kinh tế Việt Nam

 - Tham gia hội đồng tư vấn Khoa học của liên hiệp các hội Khoa học và         Kỹ thuật Việt Nam.

 - Hội viên phòng thương mại Công nghiệp Việt Nam,

 - Đối tác phòng Thương mại và Công nghiệp Mỹ, Châu Âu, Úc, Hàn            Quốc…

 - Nhiều kinh nghiệm làm việc với các đối tác Công ty trong và ngoài   nước.

 Quá trình công tác:

 - 1999 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty TNHH Việt Á

 - 2009 đến nay: Chủ tịch viện nghiên cứu kinh tế và tập đoàn (trực thuộc liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam)

 - 2012 đến nay: Uỷ viên hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi giới Bảo hiểm Á Đông.


BAN GIÁM ĐỐC:

NGUYỄN BÁ HANH – Tổng Giám đốc

Ngày sinh: 03 /11 /1966

Quốc tịch: Việt Nam

Học vấn : Cử nhân kinh tế – Trường Đại học Tài Chính – Kế Toán.

Trình độ ngoại ngữ : Cử nhân Anh văn

Quá trình công tác:

Trên 20 năm kinh nghiệm về tư vấn bảo hiểm

- 1997 đến 2004:  làm việc tại Bảo Việt Nhân Thọ

- 2005 đến 2007:  làm việc tại Công ty bảo hiểm Bảo Long Hà Nội

- 2007 đến 2014: làm việc tại Công ty cổ phần Môi giới Bảo hiểm Á Đông

- 2015 đến 2017: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Môi giới Bảo hiểm Á Đông

- 2018 đến nay: Tổng giám đốc Công ty cổ phần Môi giới Bảo hiểm Á Đông

 

BAN KIỂM SOÁT:

 TẠ THỊ THUẬN – Trưởng ban

 Ngày sinh: 12 /03 /1953

 Quốc tịch: Việt Nam

 Học vấn: Cử nhân kinh tế - Trường Đại học Ngoại thương.

 Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh

 Quá trình công tác:

 - Từ 1977 – 1978: Chuyên viên Vụ khu vực tư bản Bộ Thương mại.

 - Từ 1978 – 1996: Chuyên viên- Trưởng phòng Tổng Công ty vận tải- Thuê tàu Bộ Giao thông vận tải

 - Từ 1996 – 3/2008: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Bảo hiểm PJICO

- Từ 4/2008 – 3/2010: Phó Tổng giám đốc Công ty Bảo hiểm Bảo tín.

BAN CỐ VẤN:

image006W.THOMAS B. CURTIS - Cố vấn kĩ thuật cao cấp

Ông Tom Curtis có 35 năm liên tục làm trong lĩnh vực bảo hiểm quốc tế, trong đó trên 20 năm, làm việc tại Châu Á, bao gồm cả các hoạt động về bảo hiểm ở Việt Nam. Tom đã từng làm việc cho một số Hãng môi giới bảo hiểm toàn cầu lớn nhất tại Luân Đôn và Châu Á, cũng như đã từng làm ở nhiều Hãng môi giói độc lập nhỏ khác, và đã sở hữu một tài sản giàu kiến thức và kinh nghiệm trong các loại hình bảo hiểm kĩ thuật như bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm năng lượng trên bờ và ngoài khơi, bảo hiểm điện năng, bảo hiểm tài sản kĩ thuật và các rủi ro trong bảo hiểm xây lắp, cũng như đã thiết lập được hàng loạt các môí quan hệ làm việc với các công ty bảo hiểm và tái bảo hiểm trên khắp Châu Á, Trung Đông và trên toàn thế giới. Tom đã tạo ra và xây dựng được trên thị trường các chương trình bảo hiểm cho một số loại hình bảo hiểm rủi ro lớn cho các công ty năng lượng phức tạp nhất và lớn nhất ở Châu Á  và đã thảo ra được chương trình bảo hiểm cho một số các loại hình bảo hiểm về rủi ro xây lắp về kết cấu hạ tầng cơ sở và năng lượng lớn ở Châu Á trong nhiều năm qua. Là Cố vấn kĩ thuật cao cấp của Công ty Cổ phần Môi giới Bảo hiểm Á Đông, Ông Tom sẽ có đủ khả năng để hỗ trợ trong việc phân tích đánh giá về rủi ro của khách hàng mua bảo hiểm, tạo ra được một sự quản lý rủi ro và những chương trình bảo hiểm phù hợp cho khách hàng và thu xếp được với thị trường những yêu cầu về bảo hiểm với cả các nhà bảo hiểm trong nước cũng như các nhà tái bảo hiểm trên thế giới,  trong khi Tom cũng sẽ mang lại một sự giàu có về các kĩ thuật và kinh nghiệm quốc tế cho lợi ích của khách hàng của Công ty Cổ phần Môi giới Bảo hiểm Á Đông nói riêng và của cả thị trường bảo hiểm Việt Nam nói chung.