dseatech
dseatech

 

Giới thiệu Phương châm hoạt động

Wed,03Mar2021

Phương châm hoạt động

  • PDF.

Khách hàng là trung tâm của mọi hoạt động, tất cả vì lợi ích khách hàng

“Một nhà quản lý giỏi luôn nhìn nhận được sự tiềm ẩn rủi ro trong kinh doanh và luôn khẳng định được rằng bảo hiểm là biện pháp hữu hiệu để đối phó với những rủi ro đó. Tuy nhiên, để tham gia có hiệu quả nhất các doanh nghiệp caanfcos một đối tác chiến lược với kiến thức chuyên môn cao, kinh nghiệm sâu sắc và có thể đưa ra những giải pháp thiết thực.”

Nguyễn Hữu Chương

Chủ tịch HĐQT

“Để hội nhập quốc tế và phục vụ tốt sự nghiệp kinh tế, tài chính đất nước: Mục tiêu của ADONGJIBC là trở thành nhà cung cấp trong nước hàng đầu trong lĩnh vực môi giới bảo hiểm, tái bảo hiểm, tư vấn quản lý rủi ro và tư vấn tài chính khác tại Việt Nam với trình độ cao và chất lượng dịch vụ hoàn hảo.”

Hoàng Nam Hùng

Tổng Giám Đốc