dseatech
dseatech

 

Đối tác

Wed,03Mar2021

Đối tác

  • PDF.

Từ năm 2003 đến nay, bằng kinh nghiệm và khả năng của mình, ADONG JIBC đã tư vấn cho khách hàng trong việc đánh giá, quản lý và chuyển giao rủi ro, lựa chọn loại hình bảo hiểm ở hầu hết các lĩnh vực kinh tế, các Cơ quan, các Bộ, Ngành chủ chốt của nền Kinh tế.

ü  Bộ Quốc Phòng

ü  Bộ Giao thông Vận tải

ü  Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

ü  Tổng cục Hải Quan

ü  Hàng không (Trung tâm QLB Dân dụng Việt Nam, Pacific Airline)

ü  Các Công ty Tài chính  (Công ty cho thuê tài chính NHNN 1 – ALC1, Công ty Tài chính Công nghiệp tàu thuỷ - VINASHIN, ...)

ü  Các Tổng Công ty (TCT Lắp máy Việt Nam - LILAMA, TCT Xây dựng và Phát triển Hạ Tầng - LICOGI, TCT điện lực Việt Nam - EVN, TCT Bia rượu nước giải khát Sài Gòn - SABECO, TCT Khoáng sản Việt Nam -TKV, TCT đường sắt Việt Nam...)

ü  Và nhiều khách hàng khác.